O nama

Eksploatacija kamena vapnenca na ušću rijeke Mirne odvija se od davnina.Kamen se vadio duž obale a, naročito u tarskom zaljevu.Prvobitno vađenje kamena obavljalo se u svrhu dobivanja lomljenog kamena za zidanje, tzv. „CAVANJE“ koje je vremenom napušteno i eksploatacija je koncetrirana na lokaciji današnjeg kamenoloma „Antenal“.

Eksploatacija tehničkog kamena započinje 1965. godine i traje neprekidno do danas.Kapacitet proizvodnje se stalno povećavao od nekoliko tisuća m3 u početku do stotinu tisuća m3 danas.

Prvo postrojenje građeno je na eksploatacijskom polju Antenal za komunalne potrebe. Razvojem turizma i gradnje koje prate taj razvoj traže značajnije količine drobljenog vapnenca.

Tako kamenolom „Antenal“ dobiva na značenju po svojoj lokaciji i proizvodnom programu.

Proizvodi kamenoloma „Antenal“ plasiraju se od Umaga na sjeveru do Pule na jugu istarskog poluotoku, te od Lošinja,Cresa,Krka, Raba do Rijeke na području Kvarnera i do sjeverne Italije.

 

Trgovačko društvo ANTENAL je na trgovačkom sudu u Rijeci registrirano kao društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,obradu i prodaju kamena odnosno ANTENAL d.o.o., MBS:040142899, OIB:11979216514 sa sjedištem na adresi Antenal 9A u Novigradu (Istarskom). Trgovačko društvo Antenal d.o.o. danas je pravni sljednik trgovačkih društava Jadran-kamen d.d. i Antenal d.d. Temeljni kapital društva iznosi 4.277.500,00 kuna.Društvo zapošljava oko 34 radnika.

Trgovačko društvo ANTENAL d.o.o u Hrvatskoj ima luku „Antenal“ i dva kamenoloma i to : kamenolom „Antenal“ i kamenolom „Vilanija“.

       
      

 

KAKO DO NAS
 

 

       
      

 

FOTO GALERIJA
 
 »  Fotografije kamenoloma
PROIZVODNI PROGRAM
»  Kameni agregati
»  Miješani kameni agregati
»  Tamponski drobljenac
»  Nasipni materijal
»  Rešetani kamen

 

Izjava o korištenju Kolačića | Zaštita osobnih podataka
           
     
 
 © Copyright Antenal  |   All rights reserved
Web: Studio Web Art