Kako do nas

Kamenolom „ANTENAL“ lociran je na morskoj obali, u području Tarske vale, 3 km jugoistočno od grada Novigrada i 12 km sjeverno od grada Poreča.

Kamenolom je asfaltiranom županijskom cestom povezan sa gradovima kao što su Poreč,Rovinj i Pula na jugu te Novigrad,Umag i Buje na sjeveru .Morskim putem preko vlastite luke „ANTENAL“ kamenolom je povezan sa centrima na Kvarneru i sjeverno Jadranskom obalom sa Italijom.

Kamenolom „VILANIJA“ nalazi se u sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka, 5,0 km istočno od Umaga, te približno 0,6 km sjeveroistočno od mjesta Vilanija. Kamenolom je asfaltiranom županijskom cestom povezan sa gradovima kao što su Umag i Buje.Cestovnim pravcem Vilanija-Petrovija-Juricani-Materada kamenolom je povezan i sa modernom autocestom „Istarski ipsilon“.

 

PROIZVODNI PROGRAM
»  Kameni agregati
»  Miješani kameni agregati
»  Tamponski drobljenac
»  Nasipni materijal
»  Rešetani kamen

 

       
      

 

FOTO GALERIJA
 
 »  Fotografije kamenoloma
       
      

 

KAKO DO NAS
 

 

Izjava o korištenju Kolačića | Zaštita osobnih podataka
           
     
 
 © Copyright Antenal  |   All rights reserved
Web: Studio Web Art